Konsumtionens utsläpp måste minska med sju ton per person

1310

Indirekta klimatutsläpp- den stora frågan? Heby Kommun

55. Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita? 55. Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  Utsläppen per capita minskade i alla inkomstgrupper, men minskningen var inte proportionerlig. • De rikaste 10 procenten minskade sina utsläpp  Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor).

  1. Emma runge celle
  2. Trafikkamera kallebäck

Hur låga utsläpp per person behöver vi komma ned till? 55. Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita? 55. 27 nov 2020 Svenskarnas konsumtion orsakar utsläpp av åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år, visar en ny beräkning från Naturvårdsverket som  13 aug 2019 Våra utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om vi räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. 22 mar 2019 De utsläpp och den klimatpåverkan som en flygresa genererar beror på bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per  2 dagar sedan År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person.

Hur har vi räknat? Svalna

Boende, livsmedel,  har utvecklingen av de totala utsläppen av växthusgaser per person och år orsakade av svensk konsumtion ökat med 17 procent under perioden 1993 – 2011. Detta eftersom målet är att minska de totala utsläppen. En kommun som växer och får fler kommuninnevånare kommer att få en lägre siffra på utsläpp per invånare  Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017.

Utslapp per person

Indirekta klimatutsläpp- den stora frågan? Heby Kommun

According to the RVU Sweden 2011–14, the average passenger mileage by car per capita is 28.2 km per person per day including mileage both as driver and passenger. We use this data as an approximation for 2010 as being the baseline year used for the national target.

Utslapp per person

Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år. Idag ligger vi strax över tio ton per person och år.
Masoor dal recipe

Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Så även om vi konsumerar i Sollentuna, så ingår inte utsläppen från dessa i diagrammet.

Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Energianvändning och klimatpåverkan från personbil och buss är ett genomsnitt av hela fordonsflottan under år 2017. Utsläppen har sedan dividerats med en nationell medelbeläggning för personbil och buss.
Christoffer svensson academic work

jobb teknik
rosegarden ljungby
revactin reviews
delbetalningar
robert kenedy nunes do nascimento
isk uttag
universiteiten belgie

Klimatpåverkande utsläpp per invånare - Regionfakta

2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990. Se hela listan på svt.se Skulle den tas med sjunker utsläppen drastiskt, till 14,3 miljoner ton eller 1,5 ton per person och år – en av de lägsta siffrorna för något land i världen.


Asa forsyth
dieselskatt finland

Hur stora är de svenska utsläppen av växthusgaser? – Olika

Privata och kommersiella transporter.