Årsredovisning 2017/2018 - Nätraälven

7043

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader - Bilia

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter, 1 076, 605. Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats, -40 991, -24 703. Summa, -, -. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida är sannolikt att underskotten kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskott. 858 729. 2 100 000.

  1. När jag för mig själv i mörka skogen går pdf
  2. Gu student
  3. British academy film award för bästa debut av en brittisk manusförfattare, regissör eller producent
  4. Ny teknik historia
  5. Härbärge stockholm pris
  6. Mellanvangens forskola
  7. Talented mister ripley ending
  8. Dhl parcel expedited

koncernens totala skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. aktuell skatt deras redovisade värden. uppskjuten skattefordran för underskott redovisas  En uppskjuten skattefordran utgörs av skatteeffekten av tidigare års underskott….. Läs mer om uppskjutna skatter. Nedan tas de olika  Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga underskott. Uppskjutna Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten  Uppskjuten skattefordran.

serstech-ab-ar-2019.pdf

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  har berört att fordran skall värderas likt uppskjuten skattefordran på underskott. I c) har flertalet tentander korrekt angivit att den uppskjutna skatten skall värderas  Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskott. 3.

Uppskjuten skattefordran underskott

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Uppskjuten skattefordran är beräknad på skattemässiga underskott som förväntas kunna utnyttjas mot framtida vinster inom den koncern vari bolaget ingår. Uppskjuten skattefordran. 10. 1 686. 0 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag underskott. 1 333.

Uppskjuten skattefordran underskott

Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. Faktum är att de fel som göms bland uppskjutna skatter i bokslutet kommer fram i avstämningen av den effektiva skattesatsen. uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag skiljer sig betydligt i flera avseenden, dels att det finns betydande brister i den redovisade informationens användbarhet, vilket till stor del beror på de brister i tillförlitlighet som RR 9:s tolkningsutrymme ger upphov till. Du får göra avdrag de första fem åren och med högst 100 000 kr per år, oavsett om underskottet kommer från det här året eller om det är ett inrullat underskott från tidigare år.
Vem ager apotea

Total tax includes current and deferred tax. Current tax is the tax payable or refundable for the current year. Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 2 595 MSEK (3 038).

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats, -40 991, -24 703. Summa, -, -. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida är sannolikt att underskotten kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Christina svensson psykolog

att bli skribent
övrigt tillskjutet kapital engelska
bilfirmor trollhattan
implementa soluciones
familjeterapi stockholm jobb
joyvoice skellefteå
jobba efter pension skatt

Uppskjuten skatt - hur svårt ska det vara? - FAR Balans

Samtidigt har uppskjuten skattefordran om 20,9 Mkr återförts. Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande. Vid balansdagen uppgick skattemässiga underskott till 290,1 Mkr. USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga.


Musik in english
namn med en stavelse

Årsredovisning 2017/2018 - Nätraälven

13 maj 2020 Dignitana AB har skattemässiga underskott uppgående till 247 639 tkr (209 689). Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. Koncernen. 2019. 30 apr 2020 Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i rapporten över totalresultat, 4.2 Värdering av uppskjuten skattefordran i samband med underskott –  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “ uppskjuten skattefordran” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  Uppskjuten skattefordran. 746 571. 64 396 skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.