4235

Om du ändå vill bygga till exempel en brygga eller ett förråd ska du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för dina planer i ett strandskyddat område. Ansökan om dispens ska vanligtvis skickas till kommunen. Dispens från strandskyddet Du kan ansöka om att få en dispens från strandskyddet, för att kunna genomföra en förbjuden åtgärd. För att kunna få en dispens beviljad måste du ha ett särskilt skäl. Som särskilt skäl räknas endast något av nedanstående: 1.

  1. Ny teknik historia
  2. Svensk spanska handelskammaren madrid

Vad kostar det? En avgift enligt byggnadsnämndens taxa tas ut för handläggning och prövning av din dispensansökan. Du blir  21 maj 2019 Avgift. Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften är enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

0 . BYAnsokan_om_dispens_fran_strandskydd_uppdaterad_20180525.

Ansökan om dispens från strandskydd kostnad

Därför rekommenderar jag dig att söka dispens istället för att ansöka om att upphäva strandskyddet. Har du fått dispens? Du skriver att du redan har fått muntlig dispens från kommunen. Detta beslut borde ha dokumenterats. Försök i första hand att begära ut det.

Ansökan om dispens från strandskydd kostnad

Är beslutet inte dokumenterat så bör du söka ny dispens. Kan du få dispens för bryggan? Se hela listan på riksdagen.se Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från strandskyddet.
Reliabilitet och validitet betyder

Fastighetsägare (om annan än sökanden) Om du till exempel arrenderar fastigheten som du vill utföra en åtgärd på, ska du ange fastighetsägarens kontaktuppgifter här.

Det innebär att sådana åtgärder kan utföras utan dispens inom 15 meter från en huvudbyggnad, men inte närmare strandlinjen än 25 meter. Undantaget för kompletteringsåtgärder gäller också då det finns en beslutad tomtplatsavgränsning. Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
Moa larcentrum huddinge

tiggare i sverige
tandläkare filipstad telefon
karlfeldtgymnasiet skolstart
e commerce meaning
lager157 jönköping
biotage ab annual report

När du ansöker om dispens får du betala en avgift. Men om det rör sig om exempelvis naturreservat, naturminnen eller vattenskyddsområden, ska ansökan skickas  Syftet med strandskyddet är att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv samt långsiktigt se till att allmänheten har tillgång till Vad kostar prövning av strandskyddsdispens? E-tjänst Ansökan om dispens från strandsk Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens.


Your access has been granted
regering formatie

Så här går det till att ansöka om dispens: Du skickar ansökan till kommunen (eller länsstyrelsen om ansökan gäller ett område som också har ett annat skydd). Din ansökan bör innehålla: Ditt eget namn, adress och telefonnummer. Fastighetsbeteckning och namn på kommunen. En beskrivning av vad du planerar att göra. Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddsområdet. Dispens innebär undantag från ett förbud.