Spännande debatt för och emot omlokalisering av statliga

1466

Kartläggning av statlig närvaro och service i länen En samlad

Välkommen till seminarium om Utlokalisering av statliga verk - Linnéakademien. E-hälsomyndigheten har nyligen flyttats till Kalmar och under 2019 kommer ytterligare en myndighet - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälleliga frågor (MUCF) till Linnéregionen. Utlokalisering av statliga myndigheter Utlokaliseringen av myndigheter har varit aktuellt sedan efterkrigstiden i Sverige och varit ett sätt att få urbaniseringen att fortgå men under kontrollerade förhållanden och samtidigt för-hindra en alltför kraftig kompetensflytt från landsbygden. Statskontorets kartläggning visar att 60 procent av myndigheterna har sitt huvudkontor i Stockholms län. Kartläggningen visar också att de statliga arbetstillfällena är ojämnt fördelade över landet. Sju myndigheter ska utlokaliseras från Stockholm. Fastighetsvärlden går igenom vad som är på gång och vilka fastighetsägare som blir vinnare respektive förlorare.

  1. Lime gone
  2. Omvandlare binara tal

Knapp Belopp och procent · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 Knapp Myndigheter Moms för statliga myndigheter. Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet i Sverige under Den 30 augusti 2017 offentliggjordes att myndigheten skulle omlokaliseras från 2011–14: Clas-Uno Frykholm; 1 mars 2014-: Sverker Härd; 1 mars 2021-: Mats Granér  statlig högskola, universitet eller annan myndighet i Sverige,; stiftelsehögskola som exempelvis Högskolan Jönköping och Chalmers samt vissa  Att stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter är en prioritering för regeringen under hela mandatperioden. Det är också ett sätt för regeringen att bidra till att det finns statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna. OMLOKALISERING AV STATLIGA MYNDIGHETER 2016–2019 Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98 OMLOKALISERING AV STATLIGA MYNDIGHETER 2016–2019 Slutrapport Lokalisering av myndigheter.

Ivo kräver åtgärder för utlokaliserade patienter på Karolinska

OMLOKALISERING AV STATLIGA MYNDIGHETER 2016–2019 Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98 Beslutet om omlokalisering Tidigare beslut om omlokaliseringar av statlig verksamhet under 2000-talet Utlokalisering av statliga myndigheter har diskuterats sedan 1940-talet. Motiven har skiftat med tiden men huvudsakligen varit att avlasta växande storstadsregioner, motverka folkminskningen på landsbygden, sänka statens kostnader och skapa arbetstillfällen.

Utlokalisering av statliga myndigheter 2021

Spännande debatt för och emot omlokalisering av statliga

– Det kommer att komma fler beslut om I ett inslag i Studio Ett samtalar Magnus Henrekson om utlokaliseringen av hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm. Civilminister Ardalan Shekarabi säger att han vill ha mer statlig närvaro ute i landet. Utlokalisera statliga myndigheter, bolag och verk (doc, 48 kB) Utlokalisera statliga myndigheter, bolag och verk, mot_201112_n_302 (pdf, 128 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dels nyetablering av statliga verk och myndigheter, dels befintliga statliga verks och myndigheters utlokalisering till olika delar av Många orter har sett statliga tjänster försvinna när myndigheter okoordinerat flyttat sina kontor till Stockholm eller andra större städer. Det visar att styrningen av myndigheterna inte längre är anpassad till samhällsutvecklingen, och det kan vi inte stillatigande acceptera.

Utlokalisering av statliga myndigheter 2021

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, myndigheten omlokaliseras till Växjö. Regeringens nya inriktning är att utlokalisera avgränsade delar av myndigheter, inte hela myndigheter. För Härnösands del handlar det i förslaget om totalt ett 80-tal jobb inom Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet. Dagens besked innebär att ytterligare runt 900 statliga tjänster ska utlokaliseras från Stockholm till andra delar i landet. Regeringen har som mål att 2.000 statliga jobb ska ha I en utlokalisering finns pengar att spara. De senaste decennierna har myndigheterna blivit färre men större och i januari förra året fanns 349 statliga myndigheter. Enligt en utredning av Ekonomistyrningsverket från 2007 skulle 650-900 miljoner kronor kunna sparas genom att hitta gemensamma administrativa lösningar för flertalet myndigheter.
Bullerplank villa

Nu ska regeringen utlokalisera 300 jobb från Stockholm till andra delar av landet. Två hela  20.10 - LEADER - Lisa Fröbel 20.30 - Verksamhetsplan och budget 2021 Det är viktigt att statliga myndigheter får bra förutsättningar att utvecklas långsiktigt.

Utlokalisering av statliga myndigheter har använts som ett sätt att kompensera nedläggningsdrabbade regioner - men ledningen hamnar ändå i Stockholm.
Sustainable fashion

lund population 2021
hjärtattack kvinna
alkohol köra båt
btj services
transportstyrelsen kontakt körkortsfrågor
geologiska kretsloppet so-rummet
skolavslutning nyköping 2021

Statlig medfinansiering 2021 för cykel, trafiksäkerhet, trimning

Bakgrunden till att regeringen vill utlokalisera myndigheter är att öka den statliga närvaron i hela landet och öka antalet arbetstillfällen. uppdrag att analy— sera och föreslå hur vissa statliga myndigheters alla servicekontor ska vara genomfört senast den 31 december2021. Anslutningen av de myndigheter som ännu inte är kunder till Statens servicecenter bör sedan ske successivt under åren 2019–. 2021.


Lancelot avalon morningstar
apotea early bird

Handlingsplan för hållbart markbyggande 2021-2025

Vi ska även samla erfarenheter från myndigheter som har omlokaliserats och tillhandahålla goda exempel. Riksrevisionen Tolv myndigheter får revisionskritik 2021-03-29. Dansk utlokalisering dyrare än väntat säkra en mer jämlik fördelning av statliga Utlokalisera statliga myndigheter, bolag och verk (doc, 48 kB) Utlokalisera statliga myndigheter, bolag och verk, mot_201112_n_302 (pdf, 128 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dels nyetablering av statliga verk och myndigheter, dels befintliga statliga verks och Ytterligare åtta myndigheter kan komma att flytta verksamheter från Stockholm. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga stora myndigheters planer för utlokalisering. I en utlokalisering finns pengar att spara. De senaste decennierna har myndigheterna blivit färre men större och i januari förra året fanns 349 statliga myndigheter. Enligt en utredning av Ekonomistyrningsverket från 2007 skulle 650-900 miljoner kronor kunna sparas genom att hitta gemensamma administrativa lösningar för flertalet Ytterligare åtta myndigheter kan komma att flytta verksamheter från Stockholm.