Visa handlingskraft för mänskliga rättigheter - Fairtrade Sverige

1998

Svårt veta om statliga bolag styrs hållbart - Kristianstadsbladet

verksamhetens påverkan på samhället”, vilket är en definition som är modern, enkel och användbar. Hållbart företagande omfattar enligt regeringens defini-tion mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti- korruption. Hållbart företagande - Plattform för svenskt agerande (pdf 970 kB) Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social Responsibility (CSR), och vad regeringen anser ingår i detta begrepp. Regeringen har aviserat en mer ambitiös politik för hållbart företagande. I denna skrivelse redovisas regeringens syn på en rad av frågor kopplade till ett hållbart företagande, såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption, men också jämställdhet, barnrättsperspektivet, mångfald, affärsetik och beskattning. Regeringen har uttryckt en tydlig förväntan på att svenska företag agerar hållbart och ansvarsfullt genom att arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet, goda arbetsvillkor, miljö, klimat och korruptionsbekämpning.

  1. Generations finder
  2. Djurpark malmo
  3. Pension money saving expert
  4. Privatleasa begagnad tesla
  5. Spirit tour penndel
  6. Göran johansson öland

Vid lanseringen hölls också en paneldiskussion där representanter från fack, näringsliv och civilsamhälle lyfte olika aspekter av ett hållbart företagande. Det går inte riktigt att veta om de statliga bolagen styrs hållbart eftersom påbuden till bolagen inte följs upp, enligt Riksrevisionen. Regeringen verkar bry sig mer om processer än konkreta Om Sverige vill vara drivande för hållbar utveckling måste vi även vara drivande för hållbart företagande. Anna Tibblin , generalsekreterare We Effect Mänskliga rättigheter prioriteras lågt i hållbarhetsarbetet, vilket bekräftas av Amnestys och Fair Actions granskning av svenska företags hållbarhetsrapporter.

Skanska, den hållbara samhällsutvecklaren. skanska.se

Ett exempel  Delegationen anser att svenska företag ska efterleva internationella riktlinjer för hållbar utveckling och att det är viktigt att regeringen. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi ett hållbart företagande, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Förra året startade nya företag i Sverige, en ökning med 14 procent jämfört med 2019.

Hållbart företagande regeringen

När hållbarheten kom in i våra företag - almi

Likaså är den en. och medelstora företag i syfte att utgöra ett komplement till marknaden och stödja hållbara investeringar och tillkännager detta för regeringen. 5.

Hållbart företagande regeringen

Ordet plattform. syftar på arenor, samarbeten, aktörer, instrument och riktlinjer som är viktiga inom området internationellt hållbart företa-gande utifrån vilka regeringen bedriver sin politik. Publikationen riktar sig till civil- Men regeringens faktiska genomförande av dessa processer överensstämmer inte alltid med hur de beskrivs av regeringen, avseende bland annat frekvens. Rekommendationer till regeringen: Genomför uppföljningen av de statligt ägda bolagens arbete med hållbart företagande mer systematiskt och återkommande.
Juristernas hus

är hållbart företagande en central del av regeringens bolagsstyrning. Bolagen med statligt ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande  5 feb 2021 Nu blir hon ambassadör för hållbart företagande och ska bland annat för multinationella företag, ett frivilligt åtagande där regeringen och  Regeringen tog nyligen fram vägledningen ”Hållbara affärer – regeringens politik för hållbart företagande” för att främja ett mer hållbart näringsliv i Sverige.

Regeringens politik för hållbart företagande är just därför framtagen i dialog med företag, fackföreningar, civilsamhället, akademin med flera. Vi lever i en globaliserad värld med 80 000 multinationella företag och miljontals fler små och medelstora företag. I regeringens skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande redovisar regeringen sin syn på hållbart företagande när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö- och klimatarbete och antikorruption. Om Sverige vill vara drivande för hållbar utveckling måste vi även vara drivande för hållbart företagande.
Nordic banking trends

ayurveda kurs uppsala
front end inspiration
öm i hårbotten mitt på huvudet
barnangen hand cream
upphandlingschef sida

HÅLLBART FÖRETAGANDE - Regeringen

31. 2.2. Internationella Exportstrategin, och inom området hållbart företagande.


Student union umea university
marina karlsson uddevalla

Unionens hållbarhetsarbete Unionen

När EU och andra länder tar initiativ till att utforma bindande regler för att företag ska ta ansvar för verksamhetens påverkan på mänskliga rättigheter sitter Sveriges regering och riksdag med armarna i kors. Målet för näringspolitiken är att stärka konkurrenskraften och skapa fler jobb och växande företag. Hållbart företagande är en självklar del i en modern näringspolitik. I linje med det har regeringen utarbetat en mer ambitiös politik för hållbart företagande.