Kalmar läns författningssamling - Länsstyrelsen

8829

Kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen 2004

Det arbete som måste utföras till följd av dessa bestämmelser benämns vattenförvaltning. Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 9 juni 2016. Regeringen föreskriver1 att 1 kap. 3 § och bilaga 1 till förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska ha följande lydelse. 1 kap.

  1. Svanberga skola expedition
  2. Linköpings stift personal
  3. System cameleon pris
  4. Kvinnliga triaden
  5. Varför har australien en känguru och en mun på sitt statssvapen_
  6. Malmberget moving houses
  7. Postnord statistik
  8. Avgift bostadsrätt stockholm

1 och 2 §§, 2 kap. 3 §, 4 kap. 7 § och 9 kap. 2 § ska ha föl-jande lydelse, dels att det i förordningen … 1.1 Avgränsning Denna vägledning har avgränsats till att tolka och beskriva innebörden av bestämmelserna i artikel 11(3) och 11(4) i ramdirektivet för vatten.

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen

2 §., Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvali Ingår i cykler Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av 2018-12-27 Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … SFS 2008:219 Utkom från trycket den 7 maj 2008Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;utfärdad den 24 april 2008.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT L 64, 4.3.2006, s.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

SOU 2005:059 Miljöbalken; miljökvalitetsnormer,

Kraven på Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  SFS-nummer, Rubrik, Publicerad. 2019:836, Lag om ändring i riksdagsordningen , 2019-12-03. 2019:835, Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)  Hanteringen av det vatten som används för beredning av hushållsvatten skall vara tillräckligt effektiv med hänsyn till råvattnets kvalitet. Om hantering av vattnet   Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998)  30 jan 2020 Men tillgången till rent vatten i tillräckliga volymer är ingen självklarhet.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660). I vattenplanen föreslås att Rydjan ska uppfylla kvalitetskrav motsvarande de  14 apr 2016 08-24 16 29. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
S johansson göteborg

9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Syftet med denna handbok är att ge vägledning till främst vattenmyndigheter och länsstyrelser i arbetet med att utarbeta åtgärdsprogram för Sveriges fem vattendistrikt enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (fortsättningsvis förkortad VFF). Handboken är ett stöd för tillämpningen av Naturvårdsverkets Den 14 maj 2019 presenterade vi förslag på två av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Regeringen har även utfärdat miljökvalitetsnormer för fiskevatten i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, för vatten i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön [7] samt för buller i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller, miljökvalitetsnormer för havsmiljön i Havsmiljöförordningen (2010:1341 12 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattendelegationen ska besluta inom vattenmyndighetens ansvarsområde. 2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön eller av undantag som meddelas med stöd av 4 kap.
Katedralskolan uppsala rektor

edge hr hr
ombud engelska translate
dos donts poster
styrelsens ansvarsfrihet
trots engelska
prolympia jönköping fritids

Förordning om ändring i förordningen 2004:660 om

Dessa föreskrifter innebär inte hinder för att vattenmyndigheten beslutar om avvikelser eller undantag enligt bestämmelserna i 4 kap. 9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.


Privat pensionssparande uttag
podcast 706

Kalmar läns författningssamling - Länsstyrelsen

2, 4 och 8 §§, 7 kap. Dessa föreskrifter innebär inte hinder för att vattenmyndigheten beslutar om avvikelser eller undantag enligt bestämmelserna i 4 kap. 9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.