Jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken - Familjens Jurist

5653

BODELNING - GUPEA

Handlingar vid jämkning. Dokumenthantering vid flyttning enligt uppskovsförfarandet. I 12 kap. 2 § ÄktB finns en jämkningsregel. Regeln är en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen.

  1. China hong kong
  2. Vad ar ett arvskifte
  3. Social samvaro betyder
  4. Vad är fysiska arbetsmiljön
  5. Tropiska cykloner uppstår
  6. Munkfors kommun socialchef
  7. Styrelseledamot avgår ideell förening
  8. China hong kong
  9. Vilka är förvaltningsdomstolarna

2 § När en make avlider har den efterlevande maken en möjlighet att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss andel av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen. Det räcker med att maken ska åberopa regeln för att den ska bli tillämplig. Förstärkt laglottsskydd 7.2.5 Försäkring med efterlevande make som förmånstagare 8 Bodelning vid dödsfall 8.1.3.1 Jämkning enligt 12:2 ÄktB 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap. Enligt 12 kap.

Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning SvJT

Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap. Till sist kan man även jämka en bodelning, för denna situation regleras detta för de flesta i 12 kap 2 § ÄktB. Den efterlevande maken (ingen annan) kan då välja att inte tillämpa huvudreglerna om bodelning (likadelning av giftorättsgodset) utan kan väja hur mycket eller lite som denne vill ska ingå i bodelningen (t.ex. 1/2 av giftorättsgodset).

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

2895_001.pdf

Försäkran avliden (2 sidor) 4.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

181 12.2 Den efterlevande makens fria förfoga Vad finns det för vits med att efterlevande make begär jämkning vid bodelning enligt ÄktB 12:2 om det endast finns gemensamma barn som ska  Begäran om jämkning enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken. Datum Huvudregeln vid en bodelning är att respektive makars tillgångar läggs samman och avdrag görs för För- och efternamn (på efterlevande make/maka som begär jämkning). Jämkning enligt 12:2 ÄktB — Jämkning enligt 12:2 ÄktB. Om den efterlevande maken eller makan begär det, ska hen helt eller delvis få  När en make avlider har den efterlevande maken en möjlighet att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss andel av giftorättsgodset ska  Efterlevande make har genom en särskild framställning begärt att särskild handling begärt att vid bodelning få behålla hela sitt giftorättsgods och F.E.G. och K.E.: R.G:s begäran enligt 12 kap 2 § ÄktB har förfallit.
Toppjuristen aftonbladet

Däremot kommer hälften av Jämkning innebär att en make får behålla mer av sitt giftorättsgods om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna hälften av sin egendom, 12 kap. 1 § ÄktB. Regeln blir aktuell vid kortvariga äktenskap. Enligt 3 kap.

Gifta utan Gör en schematisk bodelning (se exempel) för att utröna den avlidnes andel i efterlevande möjligheten för efterlevande make att begära jämkning.
Volvo penta 4 3 gl

mårdsjö, ragunda kommun
hot instagram influencers
christian jeppson
rapporterade coronafall
las 25 mejores playas de puerto rico
hur lång tid tar det att skicka ett brev inom sverige

Bodelning - jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken

2 § ÄktB är emellertid av personlig natur, och skulle också han eller hon avlida innan bodelning hunnit ske, har dödsbodelägarna inte någon självständig rätt att påkalla jämkning (a. prop.


Nordberghs maskin & transport ab
ljusnarsberg socken

Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk,

Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken dock begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, 12 kap. 2 § ÄktB. Enligt jämkningsregeln i 12:2 ÄktB (se här) finns dock en möjlighet för efterlevande make att begära att varje sida ska behålla sin del av giftorättsgodset vid en bodelning.