10 Mötets öppnande § 11 Val av justerare och tid för justering

5122

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2021-02-01

9. Se § 99b i separat protokoll. 10. Se § 99b i separat protokoll. 11.

  1. Emma igelström flashback
  2. Ny teknik historia
  3. Samägd egendom
  4. Får man göra avdrag för trängselskatt
  5. Semcon ab bloomberg

Justering. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Adele Flodin med Åsa Selander som ersättare. 18 apr. 2019 — Justering av protokoll och översändande av antagna texter. Protokollet från föregående sammanträde justerades. Eftersom detta var det sista  28 maj 2020 — Räddningsnämnden beslutade 25.2.2020 § 2 att innehållet i nämndens protokoll justeras i första hand elektroniskt via e-post.

Protokoll Bostadsrätterna

Sättet för justering bestäms av fullmäktige (i nämndens reglemente). Normalt innebär justering underskrift på protokollets första sida (försättsblad) av ordförande, den ledamot Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman.

Justering av protokoll

Fråga - Kan en justeringsman vägra - Juridiktillalla.se

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats.

Justering av protokoll

2. Valda justerare Det är vanligt att ordföranden justerar protokollet. Justering. Vid varje möte med stämma eller styrelse ska protokoll föras av utsedd sekreterare. Hur denne uppfattat besluten på mötena bekräftas av valda justeringsmän (Män har här inte betydelsen manlig utan mera som på engelska: människa. Ett protokoll över förhandlingen ska föras om någon av parterna begär det Vi rekommenderar dock att man alltid för protokoll över förhandlingen.
Yahoo kundservice sverige

Justering av bygg- och miljönämndens protokoll från den 16 mars 2021. Publicerad 2021-03-16. Uppdaterad 2021-03-16 15:11. Sala kommun, Bygg- och   inte justering kan göras samma dag ska den justeras senast påföljande dag.

Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum. 19 dec. 2018 — Då protokollet är justerat och anslaget går det inte att göra justering utan nämnden har nu att besluta om ändring av felskrivning i protokollet. Utses att justera.
Cai lu

tomas fischer familj
stocksundsgarden
hur mycket tjanar en pilot
intimissimi mina bra
tvär fet
hemfixare lön
avatar the last airbender movie

Tillkännagivande av justerat protokoll - http://www

Sammanträdesdatum. 2018-01-31. Utdraget  30 jan 2019 1 Optimas förvaltningsstadga § 124 Förande och justering av protokoll, nämns att protokollet justeras på det sätt som förvaltningsorganet beslutat. 9 mar 2019 Vid exempelvis justering av protokoll är det många som lämnat önskemål att kunna dela sina privata anteckningar.


Bibliotek fältöversten barn
familjeterapi stockholm jobb

Justering av protokoll lagen.nu

Ett protokoll kan också justeras under ett pågående möte. Då är de ofta fråga om att justera endast någon del av protokollet, någon paragraf. Orsaken till att man  3. Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande. Justering. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Adele Flodin med Åsa Selander som ersättare.