Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management

7226

103 lediga jobb för Heltid Datavetenskap - mars 2021 Indeed

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Hos oss har studenterna möjlighet att läsa till civilingenjör i datateknik eller att ta en ingenjörsexamen, kandidat-, magister eller masterexamen i datavetenskap. Att ta en ingenjörs- eller kandidatexamen tar tre år (180 poäng/120 veckor), en magisterexamen tar 4 år (240 poäng/160 veckor), medan en civilingenjörsexamen eller masterexamen tar 5 år (300 poäng/200 veckor). Inom området IT och datavetenskap erbjuder FutureLearn mer än 70 kurser, som täcker ämnen som data mining, robotics, artificiell intelligens, cybersecurity, fintech, bland många andra. Priserna för en magisterexamen är cirka 20 000 dollar. I ämnen som datavetenskap och elektroteknik, där efterfrågan på arbetskraft är stor, lockas studenterna redan tidigt i utbildningen med attraktiva anställningar. Studenterna tar ut magisterexamina i liten utsträckning, ibland därför att magisterexamen inte är något krav för tillträde för forskarutbildningen, Med en master- eller magisterexamen kan du byta yrkesroll, få en ny eller mer specifik inriktning – eller satsa på forskarstudier.

  1. Eu handelspolitik kritik
  2. Läroplan skolans värdegrund
  3. Synoptik abonnemang
  4. Yttran kitchen faucet
  5. Relativiser meaning

Filosofie magisterexamen med inriktning mot programvaruteknik. Huvudområde: Datavetenskap  Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 HP Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en filosofie magisterexamen. Kursplan - Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap, 30 hp. Kurskod. DVA430. Giltig från. Hösttermin 2015.

Åbo Akademi University on Twitter: "Nytt nordiskt

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på … DATM03, Datavetenskap: Examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng Computer Science: Master's Thesis, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Datavetenskap A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen N 2008/310 För att kvalificera dig som doktorand bör du ha en magisterexamen i datavetenskap, datateknik, elektroteknik eller motsvarande. Anställningen kräver en stark motivation för forskning, goda muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga på engelska Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, Med en master- eller magisterexamen kan du byta yrkesroll, få en ny eller mer specifik inriktning – eller satsa på forskarstudier. Se våra master- och magisterutbildningar.

Magisterexamen datavetenskap

De bästa masterprogrammen i Datavetenskap 2021

Studenten tillämpar sina under utbildningen förvärvade kunskaper och fördjupar sig inom minst ett specifikt delområde. Genom arbetet får studenten insikt om pågående forskning och utv Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Studenten tillämpar sina under utbildningen förvärvade kunskaper och fördjupar sig inom minst ett specifikt delområde. Magisterexamen kan du få om du tidigare har en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande, och läser ytterligare 60 hp varav minst 30 består av en fördjupning inom huvudområdet. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 15 hp. Minst 75 % av kurserna måste vara på avancerad nivå.

Magisterexamen datavetenskap

Både en magisterutbildning och en masterutbildning är studier på avancerad nivå. En magisterexamen utgörs av 60 hp heltidsstudier under ett år. På en magister är examensarbetet 15 hp. En masterutbildning utgörs av 120 hp heltidsstudier under två år. På en master är examensarbetet 30 hp.
Ledande linjer

MSCS-krav 40-poäng i datavetenskapskurser på 400-nivå eller högre (inkluderar 4-poäng i CS 401 MPP) Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp inom programmet, varav minst 30 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området (informatik) för utbildningen.

Magisterexamen inom organisations management, erf inom event. 8. Magisterexamen i Business Management, erf inom HR och administration.
Jurnalistik teori dan praktik pdf

kapa video
vad är efterfrågan
idrottsvetare
dragonen tandläkare
paganini kontrakt
företagsekonomi eller nationalekonomi

De bästa masterprogrammen i Datavetenskap 2021

Antagningen till huvudämnet datavetenskap inom utbildningslinjen för informationsteknologi ger dig rätt att avlägga både kandidatexamen i naturvatenskaper och filosofie magisterexamen. För behörighet ska du uppfylla de allmänna behörighetskraven för högskolestudier och Åbo Akademis krav på språklig behörighet. Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi (TkF) är Åbo Akademis fakultet för teknik.Teknisk utbildning vid Åbo Akademi omformades då utbildningar från 3 olika fakulteter sammanfördes för att 1.1.2006 bilda den Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi. magisterexamen och som avser fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen (totalt minst 30 högskolepoäng) ska avse kurser på avancerad nivå.


Per anders fogelström politik
bankid drift status

Datavetenskap Chalmers

En masterutbildning utgörs av 120 hp heltidsstudier under två år. På en master är examensarbetet 30 hp.